BARNE- OG UNGDOMSRITT

Sparebank1 Nord-Norge er samarbeidspartner på barne- og ungdomsrittet.

Ungdomsrittet Seastinbáŋkku1 Miila (tidtaking på forhåndspåmeldte)

Start:                Fra kl. 13:00 ved E45 nord for Masi Turistsenter

Påmelding:       På nett fram til onsdag eller etteranmelding ved start i Máze.                                      Startkontingent kr. 50,-

Tidtaking:         Tidtaking kun på forhåndspåmeldte født i 2007 og tidligere

Premiering:      Pins og diplom til alle som deltar.

Lisens:             Lisens er obligatorisk for alle deltakere som er 13 år og eldre.                                     Engangslisens på kr 50 kan løses ved start. Dersom du har                                       helårslisens, fremvises den.

Aldersgrense:  11 år

Distanse:          8 km.

 

Løype: Starten er ved E45 nord for Masi turistsenter. Starter med stigning mot Stuoroaivi langs en kjerrevei. Etter ca. 3 km kommer løypa inn på Fefo-traséen, som også er avslutningen av Bingesrittets 53,5 km lange løype. Her er det til dels tøff utforkjøring, og det er lagt ut klopper over myrområder (ca. 100 m). Løypa krysser så E45 og fortsetter etter asfalt ca. 1,5 km inn til mål. 

 

 

 

 

 

 

Barnerittet Seastinbáŋkku1 Mánát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start:        Fra kl. 13.00 ved Máze skole

Vi har tre forskjellige løyper man kan velge mellom:

               Knøtt:       Ca.100 m for de aller yngste

               Mini:         Ca 300 m

               Junior:      Ca. 1 km 

Gratis påmelding i Máze før start. Medalje og diplom til alle som deltar.

Miila.jpg

Hovedsponsorer:

Sponsorer/samarbeidspartnere:

Freda Tore Turi

Habul AS ved Jan Ole Buljo

Čávžo Safari

Viddas Veidemann

Suolovuopmi fjellstue

Samekniv