top of page

Oppmøteregistrering - frivillig i tilfelle smitteutbrudd, denne slettes/makuleres etter 10 dager.

Vi har Koronavert/vertinne som hjelper deg innendørs både i Mieron og Máze.

Sponsorer/samarbeidspartnere:

bottom of page