INFORMASJON OM RITTET

Bingesrittet trimritt (ingen tidtaking)

​Start:          Mellom kl 10.00-12.00 i Mieron, 15 km nord for Kautokeino tettsted.

Mål:            Máze skole

Maks tid:     8 timer med målgang senest kl 18.00. Etter dette kan man ikke regn med at det

                   er noe aktivitet ved Máze skole og ikke bli registrert for å ha fullført sykkelrittet.​

Aldersgrense: I henhold til regler fra Norges Cykleforbund, må alle deltakere ha fylt 13 år                         innen utgangen av året.

Premiering: Diplom til alle som fullfører.

                    Pins til alle som deltar for 1. gang og for 4. gang.

Bingesrittet turritt

Start:           Kl. 13.00 i Mieron, 15 km nord for Kautokeino tettsted

Mål:             Máze skole

Maks tid:     5 timer med målgang senest kl 18.00. Etter dette kan man ikke regne med at                        det er noe aktivitet ved Máze skole og ikke bli registrert for å ha fullført                                  sykkelrittet.

Klasser:       Damer/herrer 17-19 år

                    Damer/herrer 20-49 år

                    Damer/herrer 50 +

                    NB: Aldersklasse bestemmes av fødselsår.

Premiering: Premiering av totalvinnere damer og herrer og klassevinnere.

                    Diplom til alle som fullfører.

                    Pins til alle som deltar for 1. gang og for 4. gang.

             

Etterregistrering, startnummerutdeling og kafe på Mieron grendehus fra kl 9.00.

Tidtaking ved Emit brikke-system. Deltakere vil få utdelt brikke sammen med startnummer. Ingen ekstra avgift for brikke. Tidtakersystemet er støttet av Sparebank1 Nord-Norge Fondet.

Busstransport settes opp fra Máze til Mieron før rittet kl 09.00 og kl. 11.00, og etter rittet kl. 17.00. Bussbillett på kr 100 løses i bussen. Det vil også være mulighet for å ta buss fra Alta til Mieron kl. 07.30, og tilbake fra Maze til Alta etter rittet. Bussbillett på kr 200 løses i bussenOBS! Kun kontant betaling. 


For å sikre deg busstransport, må du krysse av for det ved påmelding. Vi kan ikke garantere busstransport for etteranmeldte.

Sykler transporteres i sykkelhenger, varebil og kabellhenger som kjører sammen med buss. I varebil og kapellhenger stables sykler inntill hverandre. Transport av sykler skjer på eierens eget ansvar, og deltaker har selv ansvar for å emballere sykler dersom de anser dette som nødvendig. 

Bagasje blir fraktet fra Mieron grendehus til Máze skole.

Drikkestasjoner ved Luossačahca etter ca. 11 km, ved Biggeluoppal fjellstue etter ca. 31 km og før stigning til Stuoroaivi etter ca. 40 km. I drikkestasjonene serveres vann, sportdrikke, bananer og sjokolade. 

Dusj og garderobe på Máze skole.

Kafé på Máze skole med bl.a. salg av biđus (kjøttsuppe), pølser, kaffe og kaker. Biđus er inkludert i startkontingenten. 

Premieutdeling ved Máze skole etter målgang ca. kl. 16.00.

Hovedsponsorer:

Sponsorer/samarbeidspartnere:

Freda Tore Turi

Habul AS ved Jan Ole Buljo

Čávžo Safari

Viddas Veidemann

Suolovuopmi fjellstue

Samekniv