top of page
LØYPEKART

Legg merke til at det fra 2017 er kommet en ny avslutning av løypa. Nedenfor er kart på ny avslutning. 

  

  Løypa følger gamleveien mellom Mieron og Máze, starter ved RV93, 2 mil nord for Kautokeino. Total lengde er 53,5 km. De første 48,5 km er grusvei som følger gamle veien, siste 5 km inntil mål er asfalt vei på RV93 og Fv1 gjennom bygda Máze.
Løypa er i et forholdsvis lett terreng der de ca første 12 km er lett stigning. Midtveis går løypa ca 5 km langs vannet Biggejávri. Den gamle
fjellstua ved Binges passeres etter 31 km og etter 35,5 km krysser løypa brua over Mázejohka. Derfra lett stigning 5 km til løypas høyeste punkt på Stuoroaivi, ca 500 moh.
Løypa følger gamleveien mellom Mieron og Máze, starter ved RV93, 2 mil nord for Kautokeino. Total lengde er 53,5 km. De første 48,5 km er grusvei som følger gamle veien, siste 5 km inntil mål er asfalt vei på RV93 og Fv1 gjennom bygda Máze.
Løypa er i et forholdsvis lett terreng der de ca første 12 km er lett stigning. Midtveis går løypa ca 5 km langs vannet Biggejávri. Den gamle
fjellstua ved Binges passeres etter 31 km og etter 35,5 km krysser løypa brua over Mázejohka. Derfra lett stigning 5 km til løypas høyeste punkt på Stuoroaivi, ca 500 moh.

 

    

 

Sponsorer/samarbeidspartnere:

bottom of page