PROGRÁMMA

09.00         Stártanummárjuohkin, dieđiheapmi og kafea rahpa          Mieron giliviessu

10.00-12.00 Vuolgga Ymber Lášmmohallit                                      Mieron giliviessu

11.00          Kafea rahpa, ea.ea. biđus vuovdemassii                          Máze skuvla

12.00          Vuolgga SeastinBáŋkku1 Miila                                      Máze skuvla

12.10          Vuolgga SeastinBáŋkku1 Mánát                                    Máze skuvla

Su. 12.30   Vuosttaš oasseváldit Ymber Lášmmohalliin vurdojit mollii  Máze skuvla

13.00          Vuolgga Thon  Gilvu                                                 Mieron giliviessu

Su. 14.35    Vuosttaš oasseváldit Thon Gilvvus vurdojit mollii             Máze skuvla

Su. 16.00    Vuoitojuohkin                                                              Máze skuvla

 

Hovedsponsorer:

Sponsorer/samarbeidspartnere:

Freda Tore Turi

Habul AS ved Jan Ole Buljo

Čávžo Safari

Viddas Veidemann

Suolovuopmi fjellstue

Samekniv